Society

Միջոցառում նվիրված Հ. Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին

Փետրվարի 25-ին Արցախի Ժողովրդավարական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում տեղի ունեցավ կուսակցության քաղաքային խորհրդի կողմից կազմակերպված  «Հեքիաթի ժամ»  միջոցառման ամփոփումը: Միջոցառումը նվիրված էր մեծն  Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին, որին մասնակցում էին ԱրՊՀ մի խումբ ուսանողներ: Ներկա էին նաև ԱՀ ԱԺ պատգամավորներ Լյուդմիլա Բարսեղյանը, Գեղամ Ստեփանյանը, ԱԺԿ կանանց խորհրդի նախագահ Սուսաննա Ավշառյանը, գրասենյակի... Read more...

The Day of the Motherland defenders

February 23 – the day of the Motherland defenders – a group of members of the women’s council of the DPA named “From Armenian Mothers to the Armenian Soldiers”, visited one of the military units of the 5th defensive region, based in Martakert region, to congratulate the recruits, familiarize with... Read more...

DPA meets with families

The women’s council of the DPA focuses on and solves many problems. We have visited Stepanakert old peoples’ home, have helped the families in need and have visited some veterans. Recently we have visited the family of a veteran Gegham Babayan, the father of eight children. He has been pleased... Read more...