Ինչպես անդամագրվել

  1. ԱԺԿ անդամ կարող է դառնալ յուրաքանչյուր 18 տարին լրացած քաղաքացի:
  2. ԱԺԿ անդամ դառնալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել դիմում՝ ձևը տրվում է , անձնագրի պատճեն և երկու նկար 3×4 չափսի:

ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

Ծանոթացել եմ Արցախի Ժողովրդավարական կուսակցության ծրագրին ու կանոնադրությանը, լրիվությամբ ընդունում եմ այդ հիմնարար փաստաթղթերի հիմնադրույթները:

Ցանկանում եմ ակտիվ մասնակցություն ունենալ մեր երկրի քաղաքական կյանքին և իմ անձնական ավանդը ներդնել ժողովրդավարական իրավական պետության կերտման գործում:

Խնդրում եմ ինձ ընդունել Արցախի Ժողովրդավարական կուսակցության շարքերը: